Menu

Jaarlijks organiseert R.V. en P.C. de Valom meerdere onderlinge wedstrijden tussen eind september en begin april voor zowel de pony- als paardenruiters. Er zijn onderlinge wedstrijden voor dressuur en springen. Tijdens de onderlinge wedstrijden wordt er gestreden om de titel Clubkampioen paard of pony van het jaar.

 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moeten de deelnemers aan een minimaal aantal wedstrijden voldoen.
 
Voor aanvang van het 'clubkampioenschap seizoen' is het duidelijk hoeveel wedstrijden er georganiseerd worden en aan hoeveel wedstrijden de deelnemers deel moeten nemen om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap.
 
Stel er zijn vier onderlinge wedstrijden per jaar, dan moeten de deelnemers aan drie van de vier wedstrijden deelnemen om clubkampioen te worden. Zodra een deelnemer aan alle wedstrijden mee doet dan tellen de drie best behaalde resultaten.
 
Per wedstrijd worden clubpunten toegekend. Voor een eerste plaats is dit 1 punt, voor een tweede plaats 2 punten, voor een derde plaats 3 punten, enz. Degene met de minste punten aan het einde van het jaar is dus clubkampioen! Er is één beker voor de pony's en één beker voor de paarden.
 
Bij een gelijk aantal clubpunten wint degene, die voor de twee best verreden wedstrijden de meeste proefpunten (= aantal behaalde punten voor de proef) gescoord heeft.
 
Tijdens de clubkampioenschappen gelden de regels van de KNHS.