Menu

 

Samenstelling:

Voorzitter
Algemene zaken

Paul van Heck
voorzitter@valomrijvereniging.nl

 

 

 

 

 

Secretaris
Ledenadministratie

Shannon van Heck
secretariaat@valomrijvereniging.nl

 

Penningmeester
Financiën

Marja van Heck
info@valomrijvereniging.nl

 

 

 

 

 

Overige Bestuursleden

 

Eva Jansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Vereniging:
Karstraat 34B
6851 DK HUISSEN
website: www.valomrijvereniging.nl 

Bankrelatie: Rabobank Huissen rekeningnummer: NL06RABO0124015999 

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 40125127

Wedstrijdsecretariaat KNHS wedstrijden:
Ruitersportcentrum Huissen
Karstraat 34b
6851 DK Huissen
knhs@valomrijvereniging.nl
 

Sinds 1 januari 2002 zijn we lid van de Koninklijke  Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), dit is de vervanging van de NBVR.
Zoals elk jaar tracht het bestuur een veelzijdig programma samen te stellen. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik maken. Dus op de volgende wedstrijd zien we iedereen verschijnen (meedoen is belangrijker dan 

Een en ander kan natuurlijk alleen maar georganiseerd worden als er voldoende vrijwilligers zijn. Toon je betrokkenheid bij de vereniging en de sport interesse ? Meld je dan even bij het bestuur of bij Margaret. We hebben al een aantal vrijwilligers, maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken. Immers vele handen maken licht werk !

Heb je ideeën voor de vereniging, de activiteiten etc. meldt het ons dan. Wij horen graag wat van onze leden.
Veel rijplezier.

Het Bestuur.